Kurs specjalistyczny cysterny

Kurs przeznaczony jest dla kierowców, którzy zamierzają przewozić towary niebezpieczne na podstawie Umowy Europejskiej ADR w zbiornikach cystern lub kontenerach cysternach. Ukończenie kursu połączone jest z wymianą „ADR – Zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy”  tak aby uwidaczniało nowy zakres uprawnień.

Kierowca posiadający w/w uprawnienie może przewozić towary niebezpieczne w zbiornikach cysternach.

Wymagania uczestniczenia w kursie:

  1. Posiadanie ważnego „ADR – Zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy” w zakresie podstawowym

Czas trwania kursu:

13 godzin lekcyjnych (13 x 45 min) + pokazy praktyczne

Opłaty:

Kurs specjalistyczny początkowy/doskonalący ADR – cysterny – 600,00 zł

W przypadku zgłoszenia kilku kierowców – opłaty wskazane powyżej mogą podlegać negocjacji.
Do powyższych kosztów należy doliczyć opłatę urzędową za wydanie zaświadczenia ADR.

Egzamin:

Kurs kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w naszym ośrodku pod przewodnictwem przedstawiciela Marszałka Województwa Małopolskiego.
Egzamin składa się z 18 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Warunkiem jego zaliczenia jest udzielenie minimum 12 poprawnych odpowiedzi.

Warunki przystąpienia do egzaminu:

  1. Uprawnienie „ADR – Zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy” w zakresie podstawowym
  2. Zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (głowa w pozycji frontalnej patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami).
  3. Posiadanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport)
  4. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiających samodzielną pracę na egzaminie lub obecność tłumacza przysięgłego.

Zaświadczenie ADR

Zaświadczenie zawiera zapisy w języku polski i angielskim, oraz umożliwia wykonywanie przewozu towarów niebezpiecznych na terenie ok. 50 państw Europy.
Zaświadczenie ADR w zakresie rozszerzonym przesyłane jest kierowcy na adres przez niego wskazany w terminie 7 dni od zdania egzaminu.
Kurs specjalistyczny ADR – cysterny nie przedłuża terminu posiadanych uprawnień, lecz je rozszerza o możliwość przewozu towarów niebezpiecznych w zbiornikach cystern.