Strona główna » Kurs dla doradców ADR-DGSA

Kurs dla doradców ADR-DGSA

Kurs przeznaczony jest dla osób minimum z wykształceniem licencjata, które zamierzają w sposób profesjonalny zajmować się doradztwem dla firm w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie z umową międzynarodową ADR.
Doradca ADR – DGSA („Dangerous Goods Safety Adviser”) ma za zadanie w sposób profesjonalny pomagać firmom transportowych i kierowcom w nich zatrudnionym, tak aby przewozy towarów niebezpiecznych odbywały się bezpiecznie i zgodnie z przepisami prawa, a jednocześnie nie generowały niepotrzebnych kosztów prowadzenia tego typu działalności.

Celem kursu jest przekazanie kandydatom na doradców zasobu wiedzy niezbędnego do wykonywania obowiązków nałożonych na doradcę i koniecznego do zdania egzaminu w celu uzyskania świadectwa doradcy.

Scroll to Top