Kurs specjalistyczny cysterny

Kurs przeznaczony jest dla kierowców, którzy zamierzają przewozić towary niebezpieczne na podstawie Umowy Międzynarodowej ADR w zbiornikach cystern lub kontenerach cysternach. Ukończenie kursu połączone jest z wymianą „ADR – Zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy”  tak aby uwidaczniało nowy zakres uprawnień.

Kierowca posiadający w/w uprawnienie może przewozić towary niebezpieczne w zbiornikach cysternach.

Scroll to Top