Strona główna » Szkolenia stanowiskowe

Szkolenia stanowiskowe ADR Małopolska

Oferujemy Państwu przeszkolenie pracowników w zakresie szkoleń stanowiskowych. Zgodnie z art.14 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz przepisami 1.3 i 8.2.3 zgodnie z umową międzynarodową ADR dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych ADR.
Osoby związane z przewozem, rozładunkiem i załadunkiem towarów niebezpiecznych, a także spedytorzy i pracownicy magazynów powinni zostać zapoznani z zagrożeniami w miejscu pracy wynikającymi z kontaktu z towarami niebezpiecznymi w zakresie odpowiednim do wykonywanej pracy i zakresu obowiązków.

Szkolenia prowadzimy cyklicznie tak aby zapoznawać Państwa pracowników z wszelkimi zmianami przepisów ADR.

Ceny szkoleń ustalamy indywidualnie, w zależności od Państwa zapotrzebowania oraz zakresu programowego i miejsca realizacji szkolenia.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Scroll to Top