Kurs podstawowy

Kurs przeznaczony jest dla kierowców, którzy zamierzają przewozić towary niebezpieczne na podstawie Umowy Europejskiej ADR. Ukończenie kursu połączone jest z wydaniem „ADR – Zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy” ważnego przez 5 lat od dnia zaliczenia egzaminu z wynikiem pozytywnym. Kierowca posiadający w/w uprawnienie może przewozić towary niebezpieczne w opakowaniach lub luzem np. pojazdami skrzyniowymi.

Wymagania uczestniczenia w kursie:

  1. Ukończenie 21 roku życia
  2. Posiadanie prawa jazdy

Czas trwania kursu:

18 godzin lekcyjnych (18 x 45 min) + pokazy praktyczne

Opłaty:

Kurs podstawowy początkowy/doskonalący ADR – 700,00 zł

W przypadku zgłoszenia kilku kierowców – opłaty wskazane powyżej mogą podlegać negocjacji.
Do powyższych kosztów należy doliczyć opłatę urzędową za wydanie zaświadczenia ADR

Egzamin:

Kurs kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w naszym ośrodku pod przewodnictwem przedstawiciela Marszałka Województwa Małopolskiego.

Egzamin składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Warunkiem jego zaliczenia jest udzielenie minimum 20 poprawnych odpowiedzi.

Warunki przystąpienia do egzaminu:

  1. Zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (głowa w pozycji frontalnej patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami).
  2. Posiadanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport)
  3. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiających samodzielną pracę na egzaminie lub obecność tłumacza przysięgłego.

Zaświadczenie ADR

Zaświadczenie zawiera zapisy w języku polski i angielskim, oraz umożliwia wykonywanie przewozu towarów niebezpiecznych na terenie ok. 50 państw Europy.
Zaświadczenie ADR przesyłane jest kierowcy na adres przez niego wskazany w terminie 7 dni od zdania egzaminu.