Strona główna » Kurs specjalistyczny klasa 7

Specjalistyczny kurs ADR klasa 7 Kraków

Kurs przeznaczony jest dla kierowców, którzy zamierzają przewozić towary niebezpieczne promieniotwórcze na podstawie Umowy Międzynarodowej ADR. Ukończenie kursu połączone jest z wymianą „ADR – Zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy” tak, aby uwidaczniało nowy zakres uprawnień.
Kierowca posiadający w/w uprawnienie może przewozić towary niebezpieczne promieniotwórcze – klasa 7.

Szkolenia adr klasa 7 na towary promieniotwórcze - Kraków i Małopolska
Scroll to Top