Strona główna » Kurs podstawowy

Kurs adr podstawowy Kraków

Kurs przeznaczony jest dla kierowców, którzy zamierzają przewozić towary niebezpieczne na podstawie Umowy Międzynarodowej ADR. Ukończenie kursu połączone jest z wydaniem „ADR – Zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy” ważnego przez 5 lat od dnia zaliczenia egzaminu z wynikiem pozytywnym. Kierowca posiadający w/w uprawnienie może przewozić towary niebezpieczne w opakowaniach lub luzem np. pojazdami skrzyniowymi.

Szkolenie ADR podstawowe - Kraków i Małopolska
Scroll to Top