Strona główna » Blog » Kiedy uprawnienia ADR tracą ważność?

Zaświadczenie ADR, które jest wymagane dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, jest dokumentem potwierdzającym zdobycie specjalistycznej wiedzy niezbędnej do bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą lądową. W związku z tym, istotne jest, aby kierowcy ci mieli zawsze aktualne uprawnienia, co wiąże się z koniecznością odnawiania certyfikatu ADR w określonych terminach.

Uprawnienia ADR są ważne przez okres 5 lat. Po upływie 4 lat ważności uprawnienia, konieczne jest ich odnowienie, co wymaga przystąpienia do odpowiedniego kursu i zaliczenia egzaminu. Proces odnowienia certyfikatu powinien być zaplanowany z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uniknąć sytuacji, w której kierowca zostanie pozbawiony możliwości prowadzenia transportu materiałów niebezpiecznych z powodu wygaśnięcia uprawnień.

Zadbaj o porządek w dokumentach dotyczących ADR

Ważne jest, aby kierowcy oraz firmy transportowe śledzili daty ważności zaświadczeń ADR i odpowiednio wcześnie zaplanowali ich odnowienie. Idealnie jest, aby proces odnawiania rozpocząć około 6 miesięcy przed wygaśnięciem aktualnego certyfikatu. To zapewnia wystarczająco dużo czasu na znalezienie odpowiedniego kursu, zapisanie się na niego, a także na zaliczenie wymaganego egzaminu.

Kursy odnowienia certyfikatu ADR zazwyczaj obejmują przegląd najważniejszych informacji i przepisów związanych z przewozem towarów niebezpiecznych oraz mogą wprowadzać nowe przepisy lub zmiany, które zaszły od czasu ostatniego kursu. Egzamin końcowy, który również musi zostać zaliczony, przetestuje w formie testu wiedzę uczestnika na temat wszystkich krytycznych aspektów bezpiecznego przewozu materiałów niebezpiecznych.

Zaświadczenie ADR – gwarancja bezpiecznego transportu

Dla pracodawców ważne jest, aby mieć świadomość, że odpowiedzialność za utrzymanie ważności zaswiadczeń ADR spoczywa również na nich. Brak uprawnień kierowcy moze narazic firmę transportową na straty finansowe spowodowane niemożnością podjęcia ładunku oraz karami finansowymi spowodowanymi kontrolami drogowymi oraz brakiem niezbednej wiedzy kierowcy. W wielu krajach przepisy prawne nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia, aby ich pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni i posiadali ważne uprawnienia do wykonywania swoich obowiązków. Naruszenie tych przepisów może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi oraz finansowymi, zarówno dla kierowcy, jak i dla firmy.

Scroll to Top