Strona główna » Blog » Jak parkować pojazdy ADR?

Parkowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (ADR) wiąże się z koniecznością przestrzegania ścisłych przepisów, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno kierowcy, jak i otoczenia.

  • Wybór miejsca parkingowego: Priorytetem jest wybór bezpiecznego miejsca, które jest z dala od dużych skupisk ludzi, zwierząt oraz ważnych obiektów infrastruktury. Miejsce to powinno być na tyle oddalone od innych pojazdów, aby w przypadku awarii minimalizować ryzyko dla innych. Parkowanie w miejscach dobrze wentylowanych i łatwo dostępnych dla służb ratunkowych jest kluczowe.
  • Strefy zakazane: Unikaj parkowania w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju, szczególnie na mostach, w tunelach, w pobliżu szpitali i szkół. Ponadto, nie wolno parkować pojazdów ADR w obszarach, które mogą być narażone na poważne skutki w przypadku wycieku materiałów, np. w pobliżu rzek, jezior czy innych źródeł wody.
  • Oznakowanie pojazdu: Podczas parkowania pojazd ADR musi być odpowiednio oznakowany zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu materiałów niebezpiecznych. Oznaczenia te muszą być widoczne i umieszczone w sposób, który umożliwia łatwe ich zidentyfikowanie przez służby ratunkowe i inne osoby.
  • Zabezpieczenie pojazdu: Pojazd należy odpowiednio zabezpieczyć przed niekontrolowanym przemieszczeniem. Należy użyć hamulca ręcznego, a w razie potrzeby także klinów blokujących koła.
  • Dokumentacja i informacje o ładunku: Kierowca powinien mieć przy sobie dokumentację dotyczącą przewożonego ładunku. Te dokumenty powinny być łatwo dostępne w przypadku kontroli lub sytuacji awaryjnej.
  • Procedury w przypadku awarii: Kierowca musi znać procedury postępowania w przypadku awarii lub innego rodzaju zdarzeń. To obejmuje umiejętność szybkiego informowania odpowiednich służb oraz przekazywanie niezbędnych informacji o rodzaju i charakterze przewożonych materiałów.

Parkowanie pojazdów ADR wymaga zastosowania się do specyficznych zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności ze strony kierowcy. Przestrzeganie tych zasad nie tylko zapewnia bezpieczeństwo, ale także przyczynia się do ochrony środowiska i zapobiegania potencjalnym katastrofom.

Scroll to Top